We beantwoorden fundamentele vragen over de werking van ons brein en combineren daarbij technologieën uit de biologie, natuurkunde, ingenieurs- en computerwetenschappen

Ons onderzoek richt zich op hoe neuronale netwerken zijjn opgebouwd, hoe ze de berekeningen uitvoeren die instaan voor onze perceptie, ons geheugen, onze gedachten en ons gedrag, en hoe problemen in deze netwerken ons ziek maken. Door deze processen beter te berijpen hopen we bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor hersenaandoeningen.

S1019T Ob Closeup Posterioir Ganglia2

Neuronale netwerken

Neuronale netwerken zijn de bouwstenen van de hersenen. Ze bestaan uit een dichte bedrading van heel precisie, nauwe interacties tussen hersencellen, doorweven met bloedvaten. Wanneer deze neuronale netwerken niet naar behoren werken, leidt dit tot ingrijpende hersenaandoeningen.

Met ons onderzoek willen we in kaart brengen hoe neuronale circuits zijn opgebouwd en hoe ze werken.

Imec Neuroprobes 2015 24017956423 O

Innoverende technologie

Binnen ons onderzoek verleggen we voortdurend de grenzen van wat we kunnen meten in de hersenen. We passen onze multidisciplinaire expertise als biologen, ingenieurs, natuurkundigen en bioinformatici toe om de technische barrières te overwinnen waarmee we worden geconfronteerd in het labo.

Van nieuwe beeldvormingstechnieken tot opnameapparaten en gedragstesten, we ontwikkelen tal van nieuwe benaderingen om ons neurowetenschappelijk onderzoek te versnellen.

Kf 2P Image Of Retinal Ganglion Cell And Patch Electrode

Van zintuigen tot gedrag

Bijna moeiteloos begrijpen we de wereld om ons heen. We zien, we horen, we voelen... Maar hoe verwerken onze hersenen al deze informatie en genereren we een gepaste reactie?

Ons onderzoek is gericht op het ontrafelen van de neuronale netwerken die informatie van onze zintuigen integreren en ons helpen bij het interpreteren van omgevingsfactoren en het omzetten van die informatie in acties.

Neuropixels Screen

Leren en geheugen

We leren allemaal van ervaringen, maar hoe begeleidt neuronale verwerking in de hersenen dit besluitvormingsproces? Hoe reageren we op nieuwe ervaringen?

Ons onderzoek is erop gericht om de neurale berekeningen die betrokken zijn bij denken, leren, geheugen en besluitvorming beter te begrijpen. Bovendien willen we ook de gevolgen van deze processen voor ons gedrag in kaart brengen.