NERF omvat zes verschillende onderzoekslabo's. Op onze Engelstalige website kan je meer lezen over de verschillende teams en het onderzoek waarop zij zich toespitsen.