HERSTELLEN VAN EEN RUGGENMERGLETSEL?

Nieuw onderzoek door Aya Takeoka werpt licht op onderliggende
neuronale processen die herstel sturen na een ruggenmergletsel

08 april 2019 - Onderzoek

Ernstige rugletsels verbreken de communicatie tussen de hersenen en de rest van het ruggenmerg en leiden zo tot (gedeeltelijke) verlamming. De Leuvense onderzoekster Aya Takeoka (NERF) bestudeerde het herstelproces in muizen en ontdekte dat een specifiek type neuronale feedback vanuit de regio onder het rugletsel een cruciale rol speelt tijdens zowel de eerste fases van herstel, als voor het behoud van de positieve resultaten. Dit basisonderzoek onderstreept hoe belangrijk het is om na een rugletsel aangetaste lichaamsdelen in beweging te houden voor een optimale revalidatie.

“Als gevolg van een rugletsel kunnen beschadigde zenuwbanen onvoldoende sterke signalen sturen naar het deel van het ruggenmerg onder het letsel, wat vaak resulteert in permanente verlamming,” zegt prof. Aya Takeoka van NERF. Haar laboratorium bestudeert hoe het zenuwstelsel beweging aanstuurt, en hoe deze mechanismen kunnen herstellen na een blessure.

Aya 300 340 C1

“Wanneer slechts een deel van de neuronale verbindingen in het ruggenmerg beschadigd zijn, is spontaan herstel mogelijk,” legt Takeoka uit.

“We weten namelijk dat terugkoppeling via een heel specifiek type sensorische zenuwbanen een cruciale rol speelt tijdens het revalidatieproces, door de vorming van een soort van bypass-zenuwbaan te stimuleren. Als we dit proces beter begrijpen, kunnen we dus ook op zoek gaan naar meer effectieve revalidatie technieken.”

Vroege en aangehouden feedback voor maximaal succes

Eén type van zogenaamde somatosensorische feedback is proprioceptie of positiezin: het vermogen om de positie en oriëntatie van het eigen lichaam waar te nemen.

Om meer te weten te komen over hoe en wanneer proprioceptie het herstel van ruggenletsels kan bevorderen ontwikkelde Takeoka genetische modellen waarin ze dit type feedback op verschillende locaties en tijdstippen in muizen kon elimineren. Met behulp van deze modellen toonde ze aan dat proprioceptieve feedback vanuit de regio onder de plaats van het letsel cruciaal is voor de spontane vorming van nieuwe zenuwbanen en dus voor herstelde controle over bewegingen.

“We stelden vast dat de zenuwvezels die proprioceptieve informatie terugsturen naar het ruggenmerg en in de regio onder het letsel gelegen zijn een cruciale rol spelen", zegt Takeoka. “Die zenuwvezels ondergaan kort na de beschadiging van het ruggenmerg een herschikking. Als dit niet gebeurt dan is eventueel herstel van een verlamming ook niet blijvend, zelfs als er toch al nieuwe zenuwbanen gevormd zijn.”

Samengevat is proprioceptieve feedback niet alleen essentieel om herstel te initiëren, maar ook om het te behouden. Volgens Takeoka bieden deze resultaten ook belangrijke inzichten voor het revalidatieproces bij patiënten: “Het feit dat proprioceptieve feedback—met name vanuit de regio onder het letsel—zo belangrijk is, geeft aan dat revalidatie-oefeningen die de nadruk leggen op dit soort feedback waarschijnlijk de meeste resultaten zullen opleveren.”


Functional local proprioceptive feedback circuits initiate and maintain locomotor recovery after spinal cord injury
Takeoka & Arber, Cell Reports 2019
Bekijk andere artikels: