BESTUUR

Ondersteund door drie instituten van wereldklasse

NERF is een interdisciplinair onderzoekscentrum, opgericht door drie topinstituten: het nano-electronica en digitale technologie center imec, het Vlaams interuniversitair instituut voor biotechnologie VIB, en de Leuvense universiteit KU Leuven. We ontvangen structurele financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid.

3Logosinarow 2

We maken deel uit van een sterke Leuvens netwerk van neurowetenschappers en werken ook actief samen met twee andere Vlaamse universiteiten, namelijk UA en UGent.

Neurowetenschappelijke experts aan het roer

Het dagelijks bestuur is in handen van het NERF management comité dat bestaat uit de zes professioren verbonden aan NERF. Een inter-institutioneel bestuur ondersteunt de ontwikkeling van NERF en haar integratie binnen de drie stichtingsorganisaties.

De wetenschappelijke strategie en excellentie worden geevalueerd door een internationale wetenschappelijke adviesraad, die bestaat uit zes top academic uit de neurowetenschappen.

Mc

Management comité

Onze professoren zijn verantwoordelijk voor het wetenschappelijk, logistiek, administratief, HR en financieel beleid van NERF, inclusief de centrale NERF onderzoeksfaciliteiten.

Volgens een beurtrol neemt een van hen de rol van woordvoerder of directeur aan, en vertengewoordigt NERF binnen de drie stichtende organisaties en op de vergaderingen van het inter-institutioneel bestuur. Sebastian Haesler neemt sinds januari 2015 deze functie waar.

De operationele coördinator ondersteunt het management comité en coördineert de implementatie van de bestuursbeslissingen. Samen met een toegewijde administratie en team van ondersteundend laboratoriumpersoneel zorgt de operationele coördinator ervoor dat alles op wieltjes loopt binnen NERF.

Inter-institutioneel bestuur

Het inter-institutioneel bestuur bepaalt de strategische visie van NERF en volgt de implementatie en vooruitgang op. Het bestuur bestaat uit zes vertegenwoordigers uit de drie stichtende organisaties, en de directeur van NERF, die het management comité vertegewoordigt.

 • Jo Bury
 • Jo De Boeck
 • Ludo Deferm
 • Paul Van Dun
 • Chris Van Geet
 • Geert Van Minnebruggen

Wetenschappelijke adviesraad

Onze wetenschappelijke adviesraad legt zich er op toe om NERF wereldwijd te positioneren als excellentiecentrum voor neurowetenschappen. De raad bestaat momenteel uit zes internationale experten:

 • Dora Angelaki
 • Jose Carmena
 • Timothy Harris
 • David Kleinfeld
 • Alexandre Pouget
 • Erin Schuman (voorzitster)